Regulament

§1

– Dispoziții generale –

1. Proprietarul portalului e-senior.pl (denumit ”Platforma”) este Alicja Rogala, care execută o afacere individuală sub numele Future Inspirations, Alicja Rogala cu sediul în Poznań, (codul postal 61-538), str. Kościelna 26/34 - denumită în următoatea parte Furnizorul de servicii.
2. Acest document constituie regulamentul de a presta servicii, în sensul Legii din 18 iulie 2002 despre furnizarea de servicii electronice si stabilește, printre altele, tipurile, domeniul de aplicare și condițiile pentru furnizarea de servicii electronice ("Regulament").
3. Acest document stabilește norme de folosirea de servicii interactive de către utilizatori individuali (denumiți ”Utilizatori”) oferită de Furnizorul de servicii (denumite ”Servicii”) prin intermediul Platformei de internet a Furnizorului de servicii (denumită ”Platforma”).
4. Administratorul datelor personale este Furnizorul de servicii.
5. Furnizarea de servicii de către Furnizorul de servicii constă în faptul că permite Utilizatorilor înregistrați să folosească Platforma care facilitează utilizarea simplă și sigură a resurselor Internetului de către persoanele în vârstă și dezvoltarea competențelor digitale printr-un sistem inovator de filtrare și prin prezentarea conținutului și e-learning cu metoda WebQuest ".
6. Furnizarea de servicii de către Furnizorul de servicii constă în faptul că permite Utilizatorilor Platformei să folosească resursele Internetului, și anume trimiterea mesajelor e-mail, utilizarea funcției ”chat”, citirea articolelor/mesajelor, facerea cumpărăturilor, și totodată asigurarea efectuării tuturor acestor activități în cadrul Platformei, neredirecționarând la Internet din lume și asigurând astfel siguranța lui.
7. Folosirea de servicii oferite pe Platformă înseamnă acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și cele legate de utilizarea Platformei.
8. Accesul la prezentul Regulament este posibil în orice clipă pe site-ul www.e-senior.pl
9. Furnizorul de servicii nu este furnizorul de servicii de Internet. În scop de a folosi serviciile Utilizatorul trebuie să aibă acces la calculator, datorită căruia folosirea Platformei este posibilă.
10. Furnizorul de servicii nu-și asumă respunderea nici pentru lipsa de oportunități pentru accesul la Platforma, nici pentru întreruperea furnizării de serviciilor oferite pe cale electronică ca urmare a unor evenimente cauzate de forța majoră.
11. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a apare pausele scurte tehnice în funcționarea Platformei, în cazul serviciilor planificate și curente și în timpul întreținerii serverului și programului Platformei.
12. Furnizorul de servicii nu-și asumă respunderea pentru efectele folosirii de informații conținute pe site-urile Platformei.
13. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a publica în orice parte a Platformei textel legate de publicitate în forme folosite pe Internet. Furnizorul de servicii nu-și asumă respunderea pentru conținutul publicitar postat pe Platformă și pentru revendicările din partea unor terțe părți.

§2

– Înregistrarea și accesul la conținutul Platformei –

1. Pentru a utiliza Plaforma este necesară Înregistrarea Utilizatorului pe Portal.
2. În scop de înregistrare, Utilizatorul ar trebui să treacă la site-ul de înregistrare și să completeze un formular de înregistrare, întroducând date necesare, să accepte acest Regulament și Politica de Confidențialitate (și permise adecvate, de ex. prelucrarea de date cu caracter personal). Utilizatorul înregistrat pe Platforma este denumit Utilizatorul Platformei.
3. Întroducerea adresei de e-mail înseamnă acceptarea primirii corespondenței cu caracter informativ și educational, care conțin informațiile despre subiectele Platformei și funcționarea Platformei.
4. Utilizatorul poate renunța în orice moment la abonament prin trimiterea unui e-mail la adresa info@e-senior.pl
5. Utilizatorul, prin realizarea procesului de înregistrare finalizată cu crearea Contului, declară că:
5.1 a citit și a acceptat, fără excepții, întregul Regulament
5.2 a citit și a acceptat, fără excepții, întreaga Politica de Confidențialitate
5.3 a împlinit 18 ani și are capacitatea de acte prejudiciabile, sau, în cazul în care nu a împlinit 18 ani, utilizează Platforma cu acordul părinților sau supraveghetorilori legali
5.4 acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în timpul înregistrării, acum și în viitor, de către Administrator în scop de a realiza serviciile oferite în cadrul Platformei de către Administrator.
5.5 datele introduse de el sunt veridice și actuale. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru veridicitatea datelor introduse. Utilizatorul trebuie să actualizeze datele colectate pe Portal în funcție de necesități.
6. Introducerea datelor personale este voluntară, totuși este necesitată pentru accesul complet la serviciile oferite de Portalul.
7. Aministratorul datelor personale ale Utilizatorilor Înregistrați, conform regulamentului din 29 august 1997 privind protecția datelor, este Furnizorul de servicii.
8. Utilizatorul înregistrat obține posibilitatea de a utiliza Platforma. Printre serviciile oferite în cadrul Portalului se numără, printre altele, trimierea mesajelor e-mail, utilizarea ”chat-ului”, citirea articolelor/mesajelor, facărea cumpărăturilor.
9. Utilizatorul are dreptul de a folosi gratuit funcții selectate.
10. Utilizatorul are accesul complet la Platformă după ce se va abonamenta.
11. Tipuri de abonamente de ales: Abonament Silver (20 de zloți pe lună), Abonament Gold (40 de zloți pe trei luni), Abonament Platinium (50 de zloți pentru cinci luni).
12. Plata se face prin intermediul unui Furnizor de servicii care pune în aplicare plata electronică, inclusiv prin transfer bancar sau plata prin card de credit.
13. Utilizatorul, plătind pentru servicii, va fi informat direct, înainte de efectuarea ei, despre suma care va trebuie să fie efectuată, despre posibile modalități de a efectua plata și furnizorul de date care efectuează plata.
14. Termenii și condițiile de plată detaliate prin intermediul operatorilor care furnizează plata electronică este disponibilă pe site-ul operatorului.
15. Când efectuați o plată prin intermediul furnizorului de plată electronică (transfer bancar), utilizatorul, în scopul de a face plata, ar trebui să urmeze instrucțiunile date de către operatorul de plata electronică.
16. Furnizorul de servicii nu colectează în nici un fel înregistrări de identificare a utilizatorului de date asociate cu punerea în aplicare a plăților, în special, cum ar fi datele de pe card de credit, accesul la sistemele de tranzacționare date și nu afectează plata de către utilizator.
17. După plata reușită prin intermediul furnizorului de plată electronică la adresa electronică furnizată de către Utilizator este trimisă informația despre plată, dacă le-ați furnizat informații pentru factura TVA și fișierul care conține factura electronică.
18. Utilizatorii de platforme trebuie să acționeze în conformitate cu legea care li se aplică în țara din care accesați Platforma. În cazul în care reglementările aplicabile interzică sau limitează utilizarea platformei, Utilizatorii sunt obligați să le acceptă.

§3

– Politica de Confidențialitate –

1. Prin înregistrarea pe Platformă și trimiterea notelor și furnizarea de informații de contact, Utilizatorul este de acord cu deținerea datelelor de către Furnizorul de servicii care li se aplică pe baza principiilor stabilite în acest Regulament.
2. Prelurarea informațiilor despre Utilizatori, incusiv datelor cu caracter personal, va fi efectuată în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Legea cu privire la serviciile electronice.
3. Utilizatorul acceptă păstrarea fișierelor mici de text (așa-numite cookies) de către Furnizătorul de servicii, necesare pentru furnizarea de servicii de către Furnizătorul de servicii. Aceste fișiere nu colectează informații personale, nu schimbă configurația calculatorului dumneavoastră, nu sunt utilizate pentru a instala sau dezinstala niciun program de calculator, nu interferează cu integritatea datelor de sistem sau de utilizator, nu sunt prelucrate de alte site-uri și pot fi șterse în orice moment de către Utilizator.
4. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a prelucra date anonime. Nu există datele care nu vor fi combinate cu datele cu caracter personal referitoare la Utilizator, nici cele care nu vor fi combinate cu datele care ar putea identifica Utilizatori. Aceste date vor fi utilizate de către Serviciul, exclusiv în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite pe Platforma, și îmbunătățirii fiabilității instrumentelor prezentate.
5. Pentru a obține informații cu privire la politica de confidențialitate, prelucrarea datelor cu caracter personal, modificarea și actualizarea datelor prezentate anterior, Utilizatorul se va putea contacta cu Furnizorul de servicii, folosind adresa de e-mail: info@e-senior.pl

§4

– Drepturile de proprietate intelectuală –

1. Furnizorul de servicii declară că Portalul conține texte protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, logo-uri, grafică și alte materiale și fișiere originale, iar aranjamentul și alegerea culorilor adoptate pe Portal fac obiectul protecției drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
2. Utilizatorii Portalului au dreptul de a utiliza conținutul prevăzut exclusiv pentru propriul lor uz personal. Copierea, reproducerea, modificarea datelor sau informațiilor, a materialelor și a fișierelelor de pe portal fără acordul scris al Furnizorului sunt interzise.
3. Drepturi patriomoniale de autor la fișiere care se află pe Platforma sunt proprietatea Furnizorului de servicii, au fost eliberate în temeiul contractului și sunt protejate prin lege, în conformitate cu dispozițiile Legii din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631, astfel cum a fost modificată)
4. Fără acordul scris al Furnizorului, niciunul dintre materialele conținute în resursele Platformei, precum și resursele descărcate de pe Platforma sau altfel obținute nu pot fi folosite în niciun mod, reproduse, copiate sau salvate.
5. Utilizarea Platformei nu înseamnă achiziția niciunului drept la necorporale de utilizare a operelor conținute în acestea, puteți utiliza aceste lucrări numai în măsura permisă de legea drepturilor de autor și a legilor aferente.
6. Utilizarea de către dvs. de servicii gratuite este posibilă doar în scopul informativ și doar pentru propriile nevoi ale Utilizatorului, în domeniul stabilit în acest Regulament. Utilizatorul nu are voie să folosească informațiile conținute pe Platforma în scopuri comerciale, în special prin punerea lor la dispoziție pentru o taxă sau gratuit unor terțe părți.
7. Achiziționarea serviciilor cu plata de Utilizator în condițiile prevăzute în Regulament este sinonim cu acordarea Utilizatorului de către Furnizorul de servicii drepturi de a utiliza Platforma sau o parte specifică la un moment dat, numai pentru nevoile proprii, în măsura stabilită în prezentul Regulament.

§5

– Dispoziții finale și modificări ale Regulamentului–

1. Acest regulament intră în vigoare de la ziua publicării ei pe site-urile Platformei.
2. Legislația în vigoare este aplicabilă tuturor aspectelor care nu sunt acoperite în prezentul regulament.
3. Toate prevederile Regulamentului pot fi modificate în orice moment de către Administrator din motive importante. Modificările vor fi publicate sub forma unui text unic al Regulamentului pe portal cu informații despre aceste modificări.
4. Notificarea modificărilor în Regulament pot urma, mai ales, prin postarea de informații relevante pe site-ul principal al Portalului sau pe alte locuri destinate sau atunci când Utilizatorul Înregistrat să conectează pe contul său și, de asemena, prin trimiterea de informații la adresa de e-mail a Utilizatorului Înregistrat. Utilizatorul ar trebui imediat să se familiarizeze cu schimbările, deoarece utilizarea în continuare a Portalului de la intrarea în vigoare a Regulamentului modificat înseamnă acceptarea noului conținut.
5. Dacă Utilizatorul nu acceptă modificările Regulamentului, atunci ar trebui să se consulte cu Administratorul cu cererea de a șterge contul și de a opri utilizarea Portalului, cu păstrarea unei perioade de preaviz de două săptămâni.

Copyright © 2018 e-senior.pl - All Rights Reserved.
Design & Development ADVOX