Wzrasta liczba osób starszych surfujących w sieci. Według badań korzystanie z Internetu przez seniorów zwiększa poziom zadowolenia z życia. Jest to efekt utrzymywania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, zwiększony dostęp do informacji oraz poczucie kompetencji, jakie daje seniorom bycie częścią społeczeństwa cyfrowego. Sami seniorzy wskazują, iż najlepszą korzyścią surfowania w sieci jest zwiększenie możliwości kontaktu z rodziną dzięki usługom poczty elektronicznej oraz portalom społecznościowym, na których obserwuje się zdjęcia i aktywność dawno niewidzianych kolegów i koleżanek, często z odległych miast, a nawet innych krajów. Internet pośrednio eliminuje bariery związane z obniżoną mobilnością osób starszych, wynikającą albo z dysfunkcji układu ruchowego, albo z ograniczeń związanych z transportem.

Ciekawostką jest istnienie różnic międzypłciowych w sposobie korzystania z Internetu. Mężczyźni częściej czytają czasopisma lub książki, poszukują interesujących ich informacji, dokonują rezerwacji turystycznych, z kolei kobiety częściej nawiązują kontakty z rodziną i przyjaciółmi, grają w gry dostępne online oraz korzystają z poczt elektronicznej.

Większość osób starszych korzysta z Internetu biernie, najczęściej przegląda strony Internetowe. Niewielki procent seniorów uczestniczy w tworzeniu treści stron internetowych. Zdjęcia lub filmy własnego autorstwa zamieszcza w sieci ponad ¼ internautów, jest to jednak domeną osób młodych do 34 roku życia, a w znikomej części osób, które ukończyły 50 lat.

Aktywnością, która cieszy się najmniejszą popularności wśród seniorów w sieci jest czytanie blogów. Ta forma pisarstwa wciąż nie przekonała do siebie osób starszych, którzy zdecydowanie preferują internetową prasę.

Podobnie sprawa ma się z telewizją w Internecie. Co drugi internauta ogląda w sieci telewizję, filmy, seriale oraz inne materiały wideo. Największy odsetek stanowią młodzi internauci (76%), z kolei internauci powyżej 55 lat to zaledwie 1/3 dorosłych korzystających z sieci.

Niezmienny od lat pozostaje odsetek osób słuchających radia przez internę – 20% ogółu, z czego dużą większość stanowią osoby młode.